Điều chỉnh thời gian thực hiện công tác cưỡng chế thu hồ đất tại Kế Hoạch số 343/KH-UBND ngày 23/11/2021 (Văn bản ngày 15/02/2022)

    Viết một bình luận

    096 547 8484